• עו"ד אבנר לוי

איחור במסירת דירה: מתי הקבלן חייב לשלם פיצוי?

קבוצת רוכשי דירות מקבלן, בפרוייקט בניה באחת מעריי הדרום פנתה למשרדנו בבקשה לייצוג בתביעה כנגד הקבלן, בגין איחור במסירת הדירות אותן רכשו מהקבלן, לאחר בחינת טענות הדירים, פנינו לקבלן בדרישה , לקבל את הפיצוי הקבוע בחוק בגין איחור במסירת החזקה בדירה, הקבלן דחה את הבקשה והטיל את האחריות לאיחור על הרשות המקומית ועל חברת החשמל, אלה, דחו מכל וכל את ניסיון הקבלן להטיל עליהם את אחריות לאיחור במסירה. משכך, הוגשה תביעה כנגד הקבלן לבית משפט השלום בקרית גת בת"א 22506-07-18 ובת"א 40856-10-18 , במהלך דיון הקדם משפט , לאור טענות כתב התביעה וכתב ההגנה ועל מנת לחסוך בזמן ובמשאבים אחרים הציע בית המשפט הנכבד כי הצדדים יגיעו לפשרה שעיקרה :כי מבלי שצד כל שהו יודה בטענות הצד האחר, הקבלן ישלם לתובעים פיצוי בגובה דמיי שכירות לדירה דומה כשהם מוכפלים בתקופת האיחור וזאת במקום הכפלתם ב 1.5 כקבוע בחוק חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. הצדדים הסכימו לקבל את הצעת בית המשפט הנכבד והקבלן שילם לבעלי הדירות פיצוי בסך של כ 220,000 ₪.

מועד מסירת החזקה בדירה שנרכשה מקבלן, כשהיא ראוייה למגורים, במועד שנקבע בהסכם המכר בין הצדדים הוא משמעותי ביותר עבור רוכשי הדירות, אשר מנהלים את חייהם טרם קבלת הדירה בהתחשב במועד שנקבע בהסכם. כל איחור במועד המסירה המוסכם והידוע, גורם לנזקים כלכליים ואחרים לרוכשים. חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 , בא להגן על הרוכשים, בין הייתר בעניין המועד בו על הקבלן למסור את הדירה לרוכשים. החוק קובע כי (לרוב) על איחור במסירה מגיע לרוכשים פיצוי כספי. בתי המשפט דנו רבות בנושא זה וקבעו לא אחת כי האיחור מציב בפני הרוכשים קשיים רבים ואין לקבל מצב בו מצד אחד הרוכשים ממלאים את התחיבותם כלפי הקבלן ומאידך אינם מקבלים את החזקה בדירה במועד שנקבע לכך בהסכם. יחד עם זאת המחוקק קבע כי איחור של עד 60 ימים במסירת הנכס, הינו לגיטימי ולא יחייב את הקבלן בתשלום פיצוי ואולם אם איחר הקבלן 61 יום ויותר ישלם הוא פיצוי החל מהיום הראשון של האיחור. כלומר הזכות לפיצוי מתגבשת לאחר 60 יום אך תחולתה היא רטרואקטיבית , החל מהיום הראשון לאיחור.

חשוב להדגיש כי הרוכשים זכאיים לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק, גובה הפיצוי עבור שמונת החודשים הראשונים לאיחור יעמוד על דמי שכירות של דירה דומה, כשהם מוכפלים ב-1.5. ואילו עבור התקופה שמעל לשמונה חודשים זכאים הרוכשים לדמי שכירות של דירה דומה, מוכפלים ב-1.25.

לדוגמא : איחור של 5 חודשים, לדירה שדמיי השכירות הנהוגים לגבייה הינם 4000 ₪ לחודש , תזכה את הרוכישם בפיצוי של 30,000 ₪ .

צרו קשר

כתבו לנו

אבנר לוי משרד עורכי דין

טלפון: 054-4901678

תל אביב | ירושלים | מרכז שפירא | קרית גת

מייל: avner.lev@gmail.com

פקס: 153-88501678

האתר נבנה ע"י לין - Lin.co.il

© 2020 כל הזכויות שמורות לאבנר לוי משרד עורכי דין.